Kommersiell rätt

Kommersiell rätt

Kommersiell rätt är en juridisk gren som reglerar de lagar som är relaterade till handel. Grenen reglerar handel genom kommersiella företag.

Ett handelsföretag är ett företag som är skapat för att utföra handel, industriell eller kommersiell aktivitet, för vilken det juridiska systemet har olika rättigheter och obligationer

Företagsinformation

Hos advokatbyrån i Marbella GM Lawyers, inom kommersiell rätt, ger vi våra klienter juridisk rådgivning om allt relaterat till upprättandet, modifikationen, sammanslagningen och bortgången av företag så som bolag, aktiebolag eller privata civila samhällen. Vi hjälper dig även med registrering i det kommersiella registret. När företaget är etablerat fortsätter klienter att förlita sig på vår rådgivning.

Företagskonflikter

Företagskonflikter är en av anledningarna till att ett företag upphör. Av den anledningen uppmuntrar vi hos GM Lawyers Marbella våra kunder som skapar ett nytt företag att upprätta interna stadgar eller regleringar som förutspår olika framtidsscenarion och hur de ska lösas.

Vår advokat finns till klientens förfogande för hjälp med att utvidga dessa, så väl som för att hjälpa till att lösa konflikter inom företaget.

Förvärv av företag och sammanslagningar

Rådgivning vid förvärv av företag eller sammanslagningar med andra företag är en av de tjänster som GM Lawyers erbjuder inom kommersiell rätt. Förvärvet är köpet av ett företag av ett annat medan en sammanslagning är när två företag går samman för att bilda ett större bolag. Dessa två former är de som är vanligast i dag för att få större konkurrenskraft inom affärsvärlden.

Beslutet om att utföra en sammanslagning eller ett förvärv är ett ekonomiskt beslut eftersom resurser fördelas för att uppnå framtida inkomster som återhämtar de medel som investerats och uppnå en vinst. Experter på företagsrätt i Marbella.

Mer information om

Handelsrätt i Spanien