Vad man bör veta innan man köper en fastighet i Spanien

Innan man köper en fastighet i Spanien bör potentiella köpare vara välinformerade om skattelagstiftningen och andra rättsliga krav. Följande information innehåller de allmänna aspekter som potentiella köpare bör ta hänsyn till när de förbereder sin investering.

Som ett första steg bör potentiella köpare få ett identifieringsnummer för utlänningar (NIE, på spanska) när ansökan om uppehållstillstånd godkänns. Detta uppehållstillstånd gör det möjligt för utlänningar att bedriva ekonomiska, yrkesmässiga och sociala aktiviteter i landet. Dess kategori beror på syftet (t.ex. ekonomiskt, yrkesmässigt eller utbildningsmässigt).

Hur får man ett gyllene visum för att köpa en fastighet i Spanien?

Spanien, liksom många andra länder i världen, erbjuder ett årligt gyllene visum för investerare som förvärvar fastigheter för 500 000 euro eller mer. För att få visum ska köparen bland annat visa upp ett intyg om köpet och en faktura som utfärdats av fastighetsregistret. Denna visering är lättare att få och kan utvidgas till att omfatta investerare, deras makar och barn.

Ägarna bör också informeras om fastighetsskatten. I allmänhet kräver den spanska och lokala skattelagstiftningen att skattebetalaren ska uppfylla olika krav som beror på fastighetens värde, antal år som ägare och köpvillkor (t.ex. om fastigheten är en bostad eller en investering).

Även om de lokala och nationella myndigheterna ständigt uppdaterar typen av skatter och deras procentsatser är det möjligt att nämna två obligatoriska skatter som bör betalas av potentiella ägare:

Fastighetsskatt (impuestos de bienes inmuebles, IBI på spanska) som betalas till kommunen; skattesatsen beror på fastighetsvärdet (om det överstiger 700 000 euro ska ägaren betala en annan skatt).

Kapitalvinstskatt (Plusvalia i Spanien) som tas ut när fastigheten säljs och som beror på fastighetens värde.

Golden Mile Law Firm i Marbella har vi de bästa yrkesmännen när det gäller de senaste nationella och lokala skatte- och rättsreglerna. Våra advokater är experter på utländska investeringar och har kunskap inom olika områden, bland annat handels- och migrationsrätt, vilket garanterar att du får bästa möjliga rådgivning. 

Ansvarsfriskrivning: Den information som sammanfattas här är endast allmän rådgivning och tar inte hänsyn till personens situation eller mål. Kontakta Golden Mile Law Firm för ytterligare råd.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin