Fastighets & investeringsrätt

Fastighets- och investeringslag i Marbella

Hos Golden Mile advokatbyrå är vi experter på olika juridiska aspekter som är kombinerade inom fastighetstransaktioner, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda komplett och kvalitativ rådgivning under alla steg i processen.

Investeringstjänster för fastigheter

Våra tjänster sträcker sig från rådgivning om köp och försäljning av fastigheter till köpet och försäljningen av mark som ska utvecklas, att få licenser, bekräfta de urbana, administrativa och registreringssituationerna som fastigheten har, förbereda dokument, skapa eller granska kontrakt, till skatteavgörande och registrering i de motsvarande registren och förändringar i leverantörsavtal för de fastigheter som förvärvats. Svenska experter advokater i fastighetsinvesteringar.

Mer om

Fastighetsinvesteringar