Byggnadsrätt

Byggnadsrätt

Urban rätt är en särskild förgrening inom administrativ rätt som består av flera juridiska regler och regleringar gällande stadsplanering och markanvändning.

I Spanien har lagarna kring stadsplanering utvecklats, men de praktiska implikationerna av lagarna kopplas ihop med autonoma samhällen, vilket skapar en svårare uniform behandling och leder till skillnader i urban lagstiftning för respektive autonomi.

Hos GM advokatbryå ger vi våra klienter juridisk rådgivning för att erhålla licenser, överklaga och utföra Due Diligence. Vi har advokater som är specialiserade i urban rätt och fastighetsrätt.

Vad är due diligence?

Innan en fastighet säljs måste Due Diligence utföras för att bekräfta de juridiska och tekniska aspekterna relaterade till fastigheten. Det är en detaljerad granskning som närmast krävs för viktiga transaktioner.

Genom Due Diligence bekräftas de tekniska dokumenten, licenserna, tillstånden, osv. Utöver detta utvärderas fastigheten ordentligt inklusive kostnader för reparationer, förbättringar och/eller utbyggnationer.

Målet med urban Due Diligence är att skapa tillit och insyn i relationen mellan de involverade parterna i processen och slutförandet av Due Diligence utförs oftast av en oberoende tredje part. Hos GM Lawyers Marbella tar vi hand om realisationen av urban Due Diligence genom våra advokater som är specialiserade i urban planering.

Vad är en planeringslicens?

En urban planeringslicens är en form av bekräftelse genom vilken administrationen utför en kontroll av juridiska aspekter innan arbetet på marken eller ett urbant utvecklingsprojekt utförs.

Det är nödvändigt och obligatoriskt att skaffa en licens för urban planering och den måste begäras innan arbete eller modifikation på marken kan ske. Licenserna ges i enlighet med de territoriella och urbana planeringsreglerna i respektive samhälle.

Mer information om

Byggnadsrätt i Spanien