Krav för att köpa fast egendom i Spanien

Spanien har alltid varit attraktivt som turistmål för utländska medborgare, så det är föga överraskande att många vill investera i fastigheter i vårt land, antingen för personligt bruk eller för att starta ett företag i Spanien.

Primära krav för utländska investerare i Spanien

Det ställs flera krav på utländska medborgare som vill investera i fast egendom på spansk mark, och det rekommenderas starkt att du tar kontakt med spanska experter, som en jurist i Marbella.

Det primära och nödvändiga kravet är att du måste ha ett NIE-nummer, ett dokument som ger dig ett unikt personnummer som utlänning.

Om du inte har ett sådant nummer är det väldigt enkelt att ansöka om ett i Spanien. Du behöver bara gå till en polisstation och skriva under på ett formulär där du anger dina passuppgifter och nationellt ID-dokument för att ansöka.

Ett annat väldigt viktigt krav är att kunna demonstrera ursprunget av de pengar som investeras i köpet, för att bekämpa penningtvätt. I dessa fall rekommenderas det att öppna ett spanskt bankkonto hos en bank som även har kontor i köparens hemland. På så vis kan du, vid köpet, skriva en bankcheck utan att behöva oroa dig över valutan.

Huvudsakliga krav för utländsk investerare i Spanien

Självklart måste du även ha de utgifter som tillkommer i och med köpet i åtanke, som till exempel skatter, notarie, registrering och agent.

Det är väldigt vanligt i Spanien att, före köpet av ett hem eller en fastighet, skriva under på ett ARRAS-avtal. Genom detta avtal levereras en summa pengar till säljarens konto för att reservera rätten att köpa.

Köparen måste även, efter att köpet gått igenom, byta ägarskap på vatten- och elförsörjningen till sitt eget namn.

Som tillägg kan nämnas att det är viktigt att förtydliga att förvärvet av fastighet i Spanien av en utländsk medborgare inte ger dig spansk nationalitet.

Slutligen är det, som rekommendation, i köparens intresse att besöka egendomen i förhand, för att registrera egendomens tillstånd och officiellt överlåta hanteringen av köpet till spanska experter inom fastighetssektorn.

Kontakta oss för att köpa en

Fastighet i Spanien