Urban & administrativ juridik

Urban & administrativ juridik

Hos Golden Mile advokatbyrå, erbjuder vi komplett rådgivning gällande planering, förvaltning och urban disciplin, så väl som omfattande Due Diligence av mark och hus, ett närmast obligatoriskt steg för alla investeringar.

Stadsplanering Advokater Marbella

Vi ger även rådgivning om alla typer av överklaganden och krav gentemot offentliga myndigheter gällande processer och granskningen av aktuella urbana regleringar.

Mer information om

Stadsplaneringsadvokater Marbella