Icke-lukrativt visum Spanien

Vill du stanna i Spanien i mer än 90 dagar men planerar inte att göra någon fastighetsinvestering eller arbeta i vårt land? I så fall måste du ha ett tillfälligt uppehållstillstånd som kallas ett icke-lukrativt visum.

Varför få ett ideellt visum i Spanien?

Det så kallade ”icke-lukrativa” visumet i Spanien är ämnat till icke-EU-medborgare som har råd att stanna kvar länge utan att arbeta i landet.

Då det är ett tillfälligt uppehållstillstånd i Spanien är det icke-lukrativa visumet tidsbegränsat. Vid första ansökan gör det så att du får bo i landet i 1 år, men det kan sedan förlängas. När du har bott i landet i 5 år får du möjligheten att ansöka om permanent uppehållstillstånd i Spanien.

Till skillnad från vad som gäller för andra uppehållstillstånd i Spanien (t.ex. golden visa) kräver detta visum ingen investering eller några särskilda aktiviteter i landet. Kom dock ihåg att detta uppehållstillstånd inte ger dig rätt att arbeta i Spanien. Det som tillåts är betalda praktikplatser som student, samt ekonomiska aktiviteter i andra länder.

Vilka är kraven för ett inkomstfritt uppehållstillstånd i Spanien?

Administrativa lagar kräver upp till 12 punkter för icke-lukrativa uppehållstillstånd. Om vi skulle välja ut de viktigaste är de följande:

  • Bevis på tillräcklig inkomst eller sparade pengar för vistelsen i Spanien.
  • Bevis på att du har en bostad i ditt hemland.
  • Bevis på privat sjukförsäkring.
  • Utdrag från brottsregistret.

Att bocka av alla kraven för ett icke-lukrativt spanskt visum kan vara tidskrävande, och misstag i ansökan kan leda till att ansökan om uppehållstillstånd i Spanien avslås. Maximera dina chanser genom att överlåta ansökan till GM Lawyers. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer information om

Icke-lukrativt visum Spanien