Spanisk arvslag

Spansk arvsskatt  beskattar tillgångar som förvärvats som ett resultat av ett arv. Se hur detta påverkar just dig.

Hur fungerar spansk arvslagstiftning?

Territoriell omfattning

Spansk arvsskatt gäller över hela det spanska territoriet. Varje autonom kommun kan fritt bestämma sitt belopp och varje kommun motsvarande bonusar, så landskapet i spansk arvlag är mycket komplicerat, särskilt för utländska invånare.

Objektivt omfattning

Denna skatt påverkar alla tillgångar i Spanien (livförsäkring, fastigheter, bankkonton, fordon, aktier ect …).

Subjektivt omfattning

De personer som är skyldiga att betala den spanska arvskatten är arvingarna (de som ärver tillgångar och rättigheter i fritt förvärv (mortis causa) och förmånstagarna (de som erhåller ersättningen till följd av livförsäkring).

Det bara fysiska personer som är skyldiga att betala arvsskatt. De juridiska personerna ska betala företagsskatt.

Hur fungerar den spanska arvsskatten?

Före reformen den 1 januari 2018 var arvsavgiften som betalades i Andalusien en av de högsta i Spanien. Denna situation har förändrats radikalt med ändring av lagstiftningen.

Det undantagna minimumet har gått från 250,000 euro till 1 000 000 euro. Vid arv under det beloppet betalas ingen arvsavgift. Endast barn, make/a eller föräldrar till den avlidne kan dra nytta av detta undantag.

  • Reformen är inte retroaktiv. För dem som dog före 1 januari 2018 kommer det tidigare systemet att fortsätta att gälla.
  • Reformen kommer inte att gälla personer som nyligen har avstått från arv eller som har blivit straffade för att inte betala spansk arvsskatt.

Detta är en komplicerad situation där beroende på dödsfallsdatum tillämpas ett eller annat system på arvingarna. Med GM advokatbyrå underlättas processen för arvingarna och vi ser till att rätt skattesats appliceras.

Det är viktigt att överväga om du har rätt till någon kommunal bonus. I Marbella kan arvingar glädjas av en minskning av kommunal kapitalvinst på upp till 95% i vissa fall. Att tillgå professionell rådgivning från en kunnig advokat inom området gör att du inte behöver betala för mycket för att ärva i Spanien. Upptäck juridiska tjänster hos vår advokatbyrå.

Hur betalas spansk arvsskatt?

Den spanska arvskatten måste betalas i den autonoma kommunen där den avlidne var bosatt.

Spansk arvsskatt upptas från dödsfallsdatum. Förfallodatum för betalning är sex månader från dödsfallet.

En skatteadvokat är vad du behöver för att spansk arvslag inte längre ska vara ett problem. Kontakta vår advokatbyrå  för mer information

Experter laginformation om

Spansk arvsskatt